टोयोटा/निसान डिजेल इन्जिनका लागि डेन्सो सीआर फ्युल इन्जेक्टर 23670-30280

छोटो विवरण:

YS ले ग्राहकहरूलाई डेन्सो प्रकारका विभिन्न डिजेल फ्युल इन्जेक्टरहरू प्रदान गर्दछ।यी इन्जेक्टरहरू मुख्यतया टोयोटा, निसान, मित्सुबिसी, हुन्डाई, आदि जस्ता सवारी साधनहरू र कोमात्सु, कुबोटा र जोन डिरे जस्ता मेकानिकल उपकरणहरूमा प्रयोग गरिन्छ।

YS सामान्य रेल ईन्धन इन्जेक्टरमा उच्च इंजेक्शन दबाव, राम्रो एटोमाइजेशन प्रभाव, ईन्धन बचत, आवाज घटाउने र अन्य विशेषताहरू र उच्च प्रदर्शन छ।


उत्पादन विवरण

उत्पादन ट्यागहरू

उत्पादन परिचय

डेन्सो सीआर ईन्धन इन्जेक्टरहरू

YS डेन्सो प्रकारको सामान्य रेल इन्जेक्टरले इन्जिन केन्द्रीय नियन्त्रण इकाई (ECU) को संकेत अनुसार तेल रेलमा दबाबयुक्त इन्धन इन्जिन कम्बसन चेम्बरमा इन्जेक्सन गर्छ, र इन्जेक्सनको समय, उपयुक्त इन्जेक्शन रकम, इन्जेक्शन मोड र इन्जेक्सनको दरसँग मिल्ने सुनिश्चित गर्दछ। इन्जिन।

YS डेन्सो प्रकारका इन्जेक्टरहरूले मुख्यतया X1, X2, G2, G3 र G4 समावेश गर्दछ। अन्य इन्धन इन्जेक्टरहरूको तुलनामा, तिनीहरूले कम्प्रेसिभ बल, सील गुण र दबाब र कण लगाउने प्रतिरोध गर्ने क्षमतामा सुधार गरेका छन्।एकै समयमा, उच्च-गति प्रतिक्रिया क्षमता, इंजेक्शन सटीक र बहु ​​​​इंजेक्शन क्षमता पनि उल्लेखनीय रूपमा सुधार गरिएको छ।

विशेषताहरु

वाईएस डेन्सो प्रकारको सामान्य रेल ईन्धन इन्जेक्टरमा उच्च इन्जेक्शन दबाब, राम्रो एटोमाइजेशन प्रभाव, ईन्धन बचत, आवाज घटाउने र अन्य विशेषताहरू र उच्च प्रदर्शन छ।

डेन्सो सीआर फ्युल इन्जेक्टर १

आवेदन

YS Denso प्रकारको ईन्धन इन्जेक्टरहरू मुख्यतया हल्का र भारी व्यावसायिक सवारी साधनहरू, निर्माण मेसिनरी, र कृषि मेसिनहरूको डिजेल इन्जिनहरूमा प्रयोग गरिन्छ।YS ले संसारभरका ग्राहकहरूलाई सवारी साधन र मेसिनरीका लागि डिजेल पार्टपुर्जाहरू उपलब्ध गराउँछ।

डेन्सो CR फ्युल इन्जेक्टर २

विवरणहरू

टोयोटा/निसान इन्जिनका लागि डेन्सो डिजेल फ्युल इन्जेक्टर 23670-30280

OE

२३६७०-३०२८०

मिल्दो इन्जिन

टोयोटा Hiace 2KD-FTV
टोयोटा Hilux 1KD-FTV
टोयोटा Hilux 2KD-FTV
टोयोटा ल्याण्ड क्रूजर 1KD-FTV

मिल्दो नोजल

DLLA155P1025

एनालॉगस, 23670-30280 सँग पूर्ण रूपमा आदानप्रदान योग्य

०९५०००-७७८X
२३६७०-३९१८५
२३६७०-३९२१५
२३६७०-३९३१५
२३६७०-३९३१०
२३६७०-३०१४०
२३६७०-३०२२०
२३६७०-०९०७०

उत्पादन स्थिति

नयाँ

डेन्सो फ्युल इन्जेक्टर सूची

OE NO चिन्ह लगाउँदै आवेदन
२३६७०-०L०२०
२३६७०-३०३७०
२३६७०-०L०५०
०९५०००-८२९#
०९५०००-८२२०
०९५०००-८५६#
०९५०००-५९२#
२३६७०-०L०५० टोयोटा
२३६७०-३००५०
०९५०००-५८८०
०९५०००-५८८१
०९५०००-५६६०
२३६७०-३००५० टोयोटा
२३६७०-३०३००
०९५०००-७७६०
०९५०००-७७६१
०९५०००-७७५१
०९५०००-७७५०
२३६७०-३९२७६
२३६७०-३०३०० टोयोटा
२३६७०-०एल०१०
२३६७०-०एल०७०
२३६७०-३०२४०
२३६७०-०९३६०
०९५०००-८७४#
०९५०००-५९३#
०९५०००-७३८#
२३६७०-०एल०७० टोयोटा
२३६७०-०एल०९०
२९४०५०-०५२१
२३६७०-०एल०९० टोयोटा
२३६७०-३०४००
295050-0460
२३६७०-३०४०० टोयोटा
०९५०००-७७८X
२३६७०-३०२८०
२३६७०-३९१८५
२३६७०-३९२१५
२३६७०-३९३१५
२३६७०-३९३१०
२३६७०-३०१४०
२३६७०-३०२२०
२३६७०-०९०७०
२३६७०-३०२८० टोयोटा
23670-0L110
२३६७०-३०४२०
२३६७०-०९३८०
२९५०५०-०५४#
२९५०५०-०७४#
२९५०५०-०८१#
23670-0L110 टोयोटा
०९५०००-५५५०
०९५०००-८३१०
५५५० हुन्डाई
०९५०००-५६००
1465A041
1465A041 मित्सुबिशी
०९५०००-६३६३
०९५०००-६३६४
०९५०००-६३६६
(८-९७६०९७८८-३)
६३६७ मित्सुबिशी
०९५०००-९५६x
1465A257
०९५०००-७४९#
1465A257 मित्सुबिशी
०९५०००-८११#
०९५०००-५७६#
1465A054
1465A307
1465A054 मित्सुबिशी
०९५०००-५४७१
०९५०००-५४७०
०९५०००-५४७३
०९५०००-५४७४
०९५०००-८९००
०९५०००-८९०१
०९५०००-८९०२
०९५०००-६३७३
०९५०००-८९०३
०९५०००-०६६०
(८-९८२८४३९३-०)
०६६० मित्सुबिशी/इसुजु
०९५०००-६३५३
०९५०००-६३५०
०९५०००-६३५२
६३५३ हिनो
०९५०००-६५९३
०९५०००-६५९०
०९५०००-६५९१
०९५०००-६५९२
०९५०००-६५९४
०९५०००-६५९३ हिनो
०९५०००-६४८०
०९५०००-६४८१
०९५०००-६४८२
RE529149
RE546776
RE528407
RE529149 जोन डियर
०९५०००-६४९१
०९५०००-६४९०
०९५०००-६४९२
RE529118
RE529118 जोन डियर
०९५०००-६३१०
०९५०००-६३११
RE530362
RE530362 जोन डियर
०९५०००-५३४x
8-97602485-6
५३४५ इसुजु/हिनो
०९५०००-१२११
०९५०००-१२१०
१२११ कोमात्सु
०९५०००-६०७० ६०७० कोमात्सु
०९५०००-६६४०
६२५१-११-३२००
६६४० कोमात्सु
9709500-751x 7510 कुबोटा
०९५०००-९६९० ९६९० कुबोटा
०९५०००-५८००
०९५०००-५८०१
०९५०००-५८०० फोर्ड
०९५०००-७०६०
6C1Q-9K546-BC
०९५०००-७०६० फोर्ड/ल्याण्ड रोभर
०९५०००-८९४०
RE543266
RE543266  
०९५०००-५०५०
RE507860
५०५० जोन डियर
२३६७०-३०३१० २३६७०-३०३१०  
२३६७०-३००८० २३६७०-३००८०  
२३६७०-३०२९० २३६७०-३०२९०  
२३६७०-३०१९०
२३६७०-३०१९६
295050-0100
295050-0100 टोयोटा
०९५०००-८०६०
०९५०००-९७७०
२३६७०-५१०४०
२३६७०-५१०४१ टोयोटा
०९५०००-७७११
०९५०००-९७८०
२३६७०-५१०३०
२३६७०-५१०३१ टोयोटा
23670-0L100
295050-0190
295050-0530
23670-0L100 टोयोटा
२३६७०-३०४१०
२९५०५०-०४७०
२३६७०-३०४१० टोयोटा
०९५०००-५००७ ५००७  
०९५०००-५६५०
16600-EB30E
16600-EB30E निसान
०९५०००-६२५X
16600-EB70D
16600-EB70D निसान
RE530361
०९५०००-६३२#
RE530361  
295050-1520 १५२०  
०९५०००-६२४४
16600-VM00A
०९५०००-६२४४ निसान
०९५०००-०८९६
1465A367
1465A367  
०९५०००-८३४०
८-९७४३५०३०-०
८-९८१०६६९३-१
८-९८१०६६९३-२  
०९५०००-६९८#    
०९५०००-६२९०    
०९५०००-५२२६
०९५०००-५२२०
०९५०००-५२२१
२३६७०-E०३४१
५२२६ हिनो
०९५०००-६१२० ६१२०  
०९५०००-६१४० ६१४०  
०९५०००-६२८० ६२८०  
०९५०००-६४७# RE५२९१५१ RE529151 जोन डियर
०९५०००-६९९३ 8-98011605-5  
295050-1170 ११७०  
०९५०००-५५११
8-97603415-8
०९५०००-५५१२
०९५०००-५५१७
8-97603415-8
०९५०००-५५१३
५५१७/४१५८ हिटाची
०९५०००-१५६०
८-९८२५९२८७-०
  हिटाची
०९५०००-१५५०
८-९८२५९२८७-०
  हिटाची
23670-0E010(G4)
२९५७००-०५५०
  टोयोटा
23670-0E020(G4)
२९५०४०-९४४०
२९५७००-०५६०
  टोयोटा
295050-1050
16600-5X30A
  निसान
RE524361
०९५०००-५१५०
०९५०००-७५६०
  जोन डियर
RE524362
०९५०००-५१६०
  जोन डियर
RE524364
०९५०००-५१९#
  जोन डियर
RE524369
०९५०००-०५४०
  जोन डियर
RE520333
०९५०००-५४८#
५४८० जोन डियर
DZ100216
RE529117
०९५०००-६५००
RE529117 जोन डियर
DZ100218
RE532216
०९५०००-८८१०
RE532216 जोन डियर
०९५०००-५२३०   जोन डियर

  • अघिल्लो:
  • अर्को:

  • सम्बन्धित उत्पादनहरु