सामान्य रेल ईन्धन इन्जेक्टर आर्मेचर

  • Cummins QSB6.7 इन्जेक्टर 0445120123 को लागि Bosch फ्युल इन्जेक्टर आर्मेचर F00RJ02517

    Cummins QSB6.7 इन्जेक्टर 0445120123 को लागि Bosch फ्युल इन्जेक्टर आर्मेचर F00RJ02517

    बॉश आर्मेचर सेट आर्मेचर कोर, आर्मेचर प्लेट, आर्मेचर गाईड, कुशन ग्यास्केट, भल्भ बल, सपोर्ट सिट आदि मिलेर बनेको हुन्छ।जुन विद्युत चुम्बकीय बलको कार्य अन्तर्गत माथि र तल सर्छ, र इन्जेक्टर सोलेनोइड भल्भको मुख्य भाग हो। वाईएस बोश आर्मेचर कम्पोनेन्टमा राम्रो पहिरन प्रतिरोध, सम्पर्क थकान बल र संवेदनशील प्रतिक्रिया छ।